Αυτογνωσία - 6ος χρόνος - μάθημα 08
ενθουσιασμός χωρίς προσκόλληση

Σελ. ...

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ – 8

ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 6_08

Μάθημα 08

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Τι να κάνουμε με την αδικία στο κόσμο αυτό;

2. Πως να πραγματοποιήσουμε στόχους – ποια είναι τα βήματα;

3. Ποια είναι μερικά οφέλη όταν δεν έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε;

οραματισμός;

κείμενο: