πως ζητώ την επόμενη ενότητα μαθημάτων


Το σεμινάριο Αυτογνωσίας έχει δημιουργηθεί και διδάσκεται από το 1984 από τον Ρόμπερτ Ηλία Νατζέμυ, συγγραφέα 39 βιβλίων. Μερικά από τα βιβλία αποτελούν μέρος του σεμιναρίου. Τα μαθήματα συντονίζονται από συντονιστές εκπαιδευμένους από τον Ρόμπερτ προσωπικά.

Είναι πολύ πιθανόν, ότι δεν υπάρχει άλλο σεμινάριο στην Ευρώπη, ίσως, σε όλο τον κόσμο, με ένα τόσο σφαιρικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξέλιξης, εναρμόνισης και ευτυχίας.