παρουσίαση τι είναι η εκπαίδευση HeartMath (μέρος 1)

παρουσίαση τι είναι η εκπαίδευση HeartMath (μέρος 2) 


παρουσίαση τι είναι η εκπαίδευση με τους πειρατές 

πειρατεία (Ακαδημία της Καρδιάς)

παρουσίαση τι είναι η εκπαίδευση HeartMath (στην Ακαδημία της Καρδιάς)