Κωνσταντίνος / κώδικας με Ho'oponopono

Ασκήσου με τους οδηγούς αναπνοής

για εξισορρόπηση Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος

Επέλεξε την ταχύτητα που σου ταιριάζει
&
ανάπνευσε ακολουθώντας τη μπίλια
 μπίλια ανοδική = εισπνοή / μπίλια καθοδική = εκπνοή

2'' εισπνοή - 2'' εκπνοή

3'' εισπνοή -3'' εκπνοή

4'' εισπνοή - 4'' εκπνοή 

5'' εισπνοή - 5'' εκπνοή

6'' εισπνοή - 6'' εκπνοή 

7'' εισπνοή - 7'' εκπνοή

8'' εισπνοή - 8'' εκπνοή