τμήμα 1


τμήμα 2

Η ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ

ΤΟ ΣΤΡΕΣ

ΑΓΧΟΣ

----------------

ΑΝΣ

ΟΡΜΟΝΙΚΟ

ΑΝΑΠΝΟΗ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗΣ


τμήμα 3

 (Κ) ΕΝΘΥΜΗΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ

(Κ) ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ + ΑΣΚΗΣΗ: ΑΝΑΠΝΟΗ ΜΕΤΑΤΟΠΗΣΗΣ


τμήμα 4

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΦΛΟΙΟΥ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ


παλιότερο υλικό: