Καρδιακή Αναπνοή
(γρήγορη τεχνική εξισορρόπησης)
(χρόνος 1.41')

Κάνε εδώ την πρακτική σου
με οδηγό αναπνοής

ΟΔΗΓΟΙ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
ακολούθα την μπίλια με την αναπνοή σου
Εισπνοή στην άνοδο - εκπνοή στην κάθοδο

Επιλογή ταχύτητας: κάθε επόμενος οδηγός αναπνοής είναι πιο αργός  / επιλέξτε αυτόν που σας ταιριάζει σήμερα