Καρδιακή Αναπνοή
(χρόνος 1.41')

ΟΔΗΓΟΙ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
επέλεγε την ταχύτητα που είναι άνετη και ακολούθα την μπάλα με την αναπνοή σου
Ανεβαίνει > εισπνοή | Κατεβαίνει > εκπνοή