Πεδίο 2: Ενεργειακή & συναισθηματική Αυτορρύθμιση 

Μέσα στον καθένα μας υπάρχει ένα σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών, το οποίο όταν το ενεργοποιούμε συνειδητά, μας προσφέρει την ικανότητα να ταξινομούμε τις εισερχόμενες πληροφορίες και να αντιλαμβανόμαστε το περιβάλλον μας.

Είναι ένα ενστικτώδες σύστημα υψηλής ταχύτητας, ακρίβειας και καθαρής αντίληψης που στηρίζει και ενισχύει τη διανοητική και συναισθηματική μας αντίληψη.

Μέσα από ένα σύστημα επιστημονικά τεκμηριωμένων, απλών και αποτελεσματικών τεχνικών και ασκήσεων μαθαίνουμε να ερχόμαστε σε επαφή με την νοημοσύνη της καρδιάς και να ανταποκρινόμαστε με τον καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις των στρεσογόνων γεγονότων της καθημερινότητας.

Με τη χρήση εξελιγμένης τεχνολογίας και συσκευών βιοανάδρασης παρακολουθούμε την λειτουργία της φυσιολογίας μας που σχετίζεται με την επικοινωνία των ημισφαιρίων του εγκεφάλου μας.

Αυξάνουμε την νοητική μας αντιληπτικότητα και ρυθμίζουμε την λειτουργία του Αυτόνομου Νευρικού μας Συστήματος, του ανοσοποιητικού μας, βελτιώνοντας τους τρόπους ανταπόκρισής μας στα στρεσογόνα γεγονότα της ζωής και της καθημερινότητας. 

Διδάσκουμε το σώμα μας να αντιδρά αυτόματα και αντανακλαστικά στα δύσκολα γεγονότα και καταστάσεις με τρόπο που εξασφαλίζει:

- συναισθηματική ισορροπία, 

- διαύγεια εγκεφάλου, 

- αυξημένη ικανότητα επικοινωνίας, 

- επαφή με την διαισθητική μας νοημοσύνη. εξισορρόπηση του ορμονικού μας συστήματος, 

- ανθεκτικότητα σε ασθένειες, 

- ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και ανταπόκρισης στα εξωτερικά γεγονότα, 

- αυξημένες επιδόσεις και αποτελεσματικότητα σε κάθε δραστηριότητα μας, 

- βελτίωση στις διαπροσωπικές σχέσεις και της σχέσης με τον εαυτό μας, αλλά και 

- φυσική επιβράδυνση του ρυθμού γήρανσης των κυττάρων μας (αντιγήρανση).