ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ & ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ


Ατομική Ευθύνη:

  • Ως πελάτης του Κωνσταντίνου Γράψα ή μέλος της Ακαδημίας της Καρδιάς κατανοώ και αποδέχομαι ότι είμαι πλήρως υπεύθυνος για την σωματική, ψυχική και συναισθηματική μου ευεξία, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών και των αποφάσεών μου.
  • Κατανοώ ότι οι υπηρεσία coaching είναι μια σχέση επαγγελματία -πελάτη που έχω με τον coach μου, η οποία έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τη δημιουργία / ανάπτυξη προσωπικών, επαγγελματικών ή επιχειρηματικών στόχων και την ανάπτυξη και πραγματοποίηση μιας στρατηγικής / σχεδίου για την επίτευξη αυτών των στόχων.
  • Κατανοώ ότι οι υπηρεσίες αυτές είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία η οποία μπορεί να περιλαμβάνει όλους τους τομείς της ζωής μου, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας, των οικονομικών, της υγείας, των σχέσεων, της εκπαίδευσης και της αναψυχής μου.
  • Αναγνωρίζω ότι η λήψη αποφάσεων καθώς και η εφαρμογή των επιλογών μου είναι αποκλειστικά δική μου ευθύνη.
  • Κατανοώ ότι η μέθοδος που εφαρμόζεται δεν περιλαμβάνει τη διάγνωση ή τη θεραπεία ψυχικών διαταραχών ή ιατρικών θεμάτων.
  • Δηλώνω υπεύθυνα ότι στην περίπτωση που βρίσκομαι σήμερα υπό θεραπεία ή υπό την φροντίδα ενός επαγγελματία ψυχικής υγείας, ότι έχει προηγηθεί διαβούλευση με τον πάροχο φροντίδας ψυχικής υγείας σχετικά με τη σκοπιμότητα συνεργασίας μου με προπονητή ζωής και ότι αυτό το άτομο έχει επίγνωση της απόφασής μου να προχωρήσω σε μια σχέση coaching.
  • Κατανοώ ότι κανένα πρόγραμμα της Ακαδημίας δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο επαγγελματικής συμβουλής από νομικούς, ιατρικούς, οικονομικούς, επιχειρηματικούς, πνευματικούς ή άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας:

  • Κατανοώ ότι εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων του Διαδικτυακού Τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και συνιδιοκτησία του Κων/νου Γράψας και της Ακαδημίας της Καρδιάς και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
  • Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή/και εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον παρόντα δικτυακό τόπο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.