Ακούστε ένα βιβλίο (2)

Ανάγνωση και σχολιασμός του βιβλίου του Ρόμπερτ Ηλία Νατζέμυ 
'Η Ψυχολογία της Ευτυχίας
'

ανάγνωση 3a - ...

ανάγνωση 3β - ...

ανάγνωση 4α

ανάγνωση 4β: 

ανάγνωση 4γ:  

ανάγνωση 4δ: φόβος

ανάγνωση 4ε: στόχοι & αποφάσεις