Ακούστε ένα βιβλίο (2)

αποθηκεύστε αυτή τη σελίδα ώστε να μπαίνετε κατευθείαν
χωρίς να χρειάζεται να βάζετε τα στοιχεία σας κάθε φορά

Ανάγνωση και σχολιασμός του βιβλίου του Ρόμπερτ Ηλία Νατζέμυ 
'Η Ψυχολογία της Ευτυχίας
'

ανάγνωση 3a - ...

ανάγνωση 3β - ...

ανάγνωση 4α

ανάγνωση 4β: 

ανάγνωση 4γ:  

ανάγνωση 4δ: φόβος

ανάγνωση 4ε: στόχοι & αποφάσεις