Κλινικό φροντιστήριο «Μέθοδοι αυτορρύθμισης υπό συνθήκες πίεσης» 
Σύνοψη παρουσίασης: 

Παρακολουθήστε τη σύνοψη της παρουσίασης και κατεβάστε τα φυλλάδια των τεχνικών.
Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε την 13.11.2022 / είσοδος παρακάτω:

είσοδος

στη συνάντηση στις 13.11.2022 στις 19.00

κωδικός σύνδεσης 585358 

κωδικός σύνδεσης 585358

Για οποιαδήποτε ερώτηση, διευκρίνηση ή απορία επικοινωνήστε μαζί μας