πιστοποιημένη εκπαίδευση
HeartWorks Experience

Ολοκληρώνοντας την παρακολούθηση 
θα γνωρίζεις:
 
1. Ποιές είναι οι δύο διαφορετικές καταστάσεις εμπειρίας του κόσμου
2. Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν τη μετακίνηση μας από την μία κατάσταση στην άλλη; 
3. Ποια είναι η πορεία ανάτασης-κατάρρευσης που μοιραζόμαστε όλοι ανεξάρτητα από τη φύση, το χαρακτήρα και τη δραστηριότητα μας;
 4. Που βρίσκεται η δύναμη επιλογής και η ελευθερία μας στην απόκριση μας στα εξωτερικά γεγονότα; 
5.  Ποιες οι 3 στρατηγικές ελέγχου της εσωτερικής μας κατάστασης
6. Ποια τα εργαλεία της μεθόδου HeartWorks
 7. Πως η εργασία μας επηρεάζει τον εγκέφαλο μας
8. Τι είναι η συναισθηματική πειρατεία και πως μας επηρεάζει τη φυσιολογία μας.  
9.  Πως να αναγνωρίζεις ότι βρίσκεσαι υπό συναισθηματική πειρατεία. 
10. Ποιά τα χαρακτηριστικά και η συμπεριφορά των ανθρώπων που βρίσκονται υπό συναισθηματική πειρατεία.