πιστοποιημένη εκπαίδευση HeartWorks Experience
Ακαδημία της Καρδιάς

εκπαιδευτικά βίντεο

το πάνω Video είναι αυτό που αναπτύσσω και το παρουσιάζω σε κομματάκια από κάτω. Αυτά τα κομματάκια μπουν ίσως να εμπλουτίζονται και να διαμορφώνονται και να παρουσιάζονται από τον κάθε συνεργάτη μας.

(κάθε εικόνα από αυτό το video μπορεί να στηρίξει ένα κειμενάκι για διαφήμιση του προγράμματος στο ίντερνετ γοα την προώθηση του προγράμματος ή των υποπρογραμμάτων που θα προσφέρουμε)

1. εισαγωγικά
 ιδέα του ΄Θεού', της καρδιάς και των συναισθημάτων στην νέα εποχή

3. Δημιουργώντας το χώρο της Ελευθερίας μας
(ασκήσεις εστίασης)

4. το σύστημα της Ακαδημίας της Καρδιάς

5. φυσιολογία

6. τεχνική Ακαδημίας - καρδιακή αναπνοή / ισόχρονη αναπνοή

7. περίοδος 2

.