Η τεχνική της άμεσης συνοχής (κύκλος αναπνοής 4'')

Η τεχνική της άμεσης συνοχής (κύκλος αναπνοής 6'')

Η τεχνική της άμεσης συνοχής (κύκλος αναπνοής 8'')

Η τεχνική της άμεσης συνοχής (κύκλος αναπνοής 10'')

Η τεχνική της άμεσης συνοχής (κύκλος αναπνοής 12'')

Η τεχνική της άμεσης συνοχής (κύκλος αναπνοής 14'')