Αυτογνωσία - 6ος χρόνος - μάθημα 03
πόνος / 10 εντολές

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Ο δρόμος προς τον Θεό είναι μέσα από απάρνηση ή πόνο;

2. Αν ο Θεός μας αγαπάει ότι και να κάνουμε, γιατί να είμαστε καλοί;

3. Τι λέει για τις δέκα εντολές;