Αυτογνωσία - 6ος χρόνος - μάθημα 04
Σχέσεις

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της δημιουργίας και της αντίδρασης;

2. Τι λέει για τις ερωτικές σχέσεις; Ποιος είναι ο λόγος για τις ερωτικές σχέσεις;

3. Ποιο είναι το κλειδί για αρμονικές σχέσεις ;