Αυτογνωσία - 6ος χρόνος - μάθημα 9
αντίδραση - ανταπόκριση

Σελ. ...

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ – 9

ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΙΝ ΜΑΘΗΜΑ 6_09

Μάθημα 09

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 6_09

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Ποια είναι τα αποτελέσματα από την αντίδραση;

2. Από ποιες αντιδράσεις θέλεις θα απελευθερωθείς;

3. Πως θα είσαι όταν έχεις ξεπεράσει τις αντιδράσεις σου;

οραματισμός;

κείμενο: