Αυτογνωσία - 6ος χρόνος - μάθημα 10
εσωτερική καθοδήγηση

Σελ. ...

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ – 10

ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΙΝ ΜΑΘΗΜΑ 6_10

Μάθημα 10

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Πως μπορούμε να καλλιεργήσουμε την εσωτερική καθοδήγηση;

2. Σχετικά με ποια θέματα θέλεις πιο πολύ καθοδήγηση;

3. Ποιες τεχνικές θα σε βοηθήσουν σε αυτό;

οραματισμός;

κείμενο: