Ακαδημία της Καρδιάς
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Α.Μ.Κ.Ε.

Τα μαθήματα Αυτογνωσίας του Ρόμπερτ Ηλία Νατζέμυ

Με τον Κωνσταντίνο Γράψα (συντονιστής Αρμονικής Ζωής) 


Η Ακαδημία της Καρδιάς  προσφέρει το πρόγραμμα Αυτογνωσίας του Ρόμπερτ Ηλία Νατζέμυ, με συντονιστή τον Κωνσταντίνο Γράψα.

Αυτά τα πρωτότυπα βιωματικά ευκολονόητα αλλά και βαθιά σεμινάρια, μας βοηθάνε να απελευθερωθούμε από εσωτερικά και εξωτερικά εμπόδια στην υγεία, ευτυχία, επιτυχία, την ελευθερία, την ηρεμία και την αγάπη μας και να δημιουργούμε σταδιακά την ζωή που εμείς επιθυμούμε. 

Γιατί είναι τόσο Σημαντικό το Σεμινάριο της Αυτογνωσίας;

  1. Οι γνώσεις και οι τεχνικές που προτείνονται στο σεμινάριο είναι εφαρμόσιμες σε όλα τα είδη καιρών δοκιμασίας, 
  2. Μας φέρνει σε επαφή με την εσωτερική δύναμη και σοφία μας για να διατηρούμε την υγεία, ευτυχία, γαλήνη, αφθονία, ευημερία, αγάπη και ενότητα με την οικογένειά μας και την κοινωνία.
  3. Είναι η ευκαιρία να αναπτύξουμε την εσωτερική μας σοφία, δύναμη και καθοδήγηση καθώς εξελισσόμαστε σε πιο ώριμα όντα.
  4. Το σεμινάριο της Αυτογνωσίας της Αρμονικής Ζωής είναι πιθανόν το πιο σφαιρικό και ουσιαστικό σεμινάριο επειδή ασχολείται με όλα τα επίπεδα του ανθρώπου, για πιο ολοκληρωμένα και βαθιά αποτελέσματα. Μας εκπαιδεύει σταδιακά στην επαφή με όλα τα επίπεδα της ύπαρξης μας, σωματικά, συναισθηματικά, ενεργειακά, νοητικά, κοινωνικά και πνευματικά.

Όταν ασχολούμαστε μόνο με το σώμα, ίσως κάνοντας σωστή διατροφή, ασκήσεις γιόγκα, γυμναστική και αναπνοές – παίρνουμε μεγάλη σωματική και ενεργειακή βοήθεια. Όμως δεν έχουμε απαραιτήτως αποτελέσματα και στο νου, στις πεποιθήσεις, στα συναισθήματα ή στις συμπεριφορές και τις σχέσεις μας.

Αν κάνουμε μόνο διαλογισμό, θα έχουμε ηρεμία και θα συντονιστούμε με ανώτερα επίπεδα του νου, της δημιουργικότητας και της έμπνευσης. Όμως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην έχουμε σημαντική αλλαγή στο σύστημα πεποιθήσεων και στους υποσυνείδητους μηχανισμούς και άρα όχι μεγάλη ελευθερία από το «εγώ» μας.

Σε περίπτωση που ασχολούμαστε μόνο με φιλοσοφική μελέτη, θα αποκτήσουμε σημαντικές και χρήσιμες για την ζωή μας πνευματικές γνώσεις. Αλλά υπάρχει κίνδυνος να μην μπορούμε να τις εφαρμόσουμε στην καθημερινή μας ζωή και στις σχέσεις. Υπάρχει επίσης περίπτωση το «εγώ» μας να γίνει υπερτροφικό αντί να 'γειωθεί', όπως προϋποθέτει η πραγματική γνώση και η σοφία.

Αν κάνουμε μόνο ψυχολογική δουλειά με ανάλυση και κάθαρση, ασχολούμενοι μόνο με συναισθήματα και πεποιθήσεις, θα έχουμε μια διαύγεια σχετικά με το τι προβλήματα και εμπόδια υποβόσκουν στο υποσυνείδητο και θα είμαστε πιο αντικειμενικοί και ανεκτικοί σχετικά με το νου μας και τις ψευδαισθήσεις μας. Όμως θα μας λείπει η ικανότητα να βρούμε τις λύσεις που υπάρχουν μέσα από την υπέρβαση του νου με το διαλογισμό και τη φιλοσοφία.

Αν εργαστούμε μόνο με ενέργειες, θα έχουμε ένα πιο υγιές και δυνατό ενεργειακό σώμα και ίσως επαφή με τα συναισθήματα μας και κάποιες ενεργειακές εμπειρίες. Αλλά μπορεί να μην κατακτήσουμε την αποταύτιση και τις τεχνικές για να βρούμε την συναισθηματική μας ελευθερία και ισορροπία.

Εφαρμόζοντας μόνο ενεργειακή ψυχολογία θα απελευθερωθούμε από συναισθήματα και πόνους. Δεν είναι δεδομένο όμως, ότι θα έχουμε το όφελος της γνωστικής ψυχολογίας, του διαλογισμού και της φιλοσοφίας.Το σεμινάριο της Αυτογνωσίας της Αρμονικής Ζωής συνδυάζει
όλα τα παραπάνω
σε μια σωστή και ασφαλή σειρά και αναλογία, ώστε οι συμμετέχοντες να προχωρήσουν με ένα αποτελεσματικό τρόπο χωρίς ελλείψεις και προβλήματα, χωρίς πνευματικό εγωισμό, με πραγματικές λύσεις βασισμένες σε αιώνιες αλήθειες διαχρονικές και σύγχρονες, μέσα από τις κατακτήσεις της επιστήμης και της κβαντικής φυσικής.

- Αγαλλιάζει το σώμα με σωστή διατροφή, ασκήσεις, αναπνοές και χαλάρωση.

- Δημιουργεί διαύγεια στο νου με αυτοπαρατήρηση, ανάλυση, με προσωπική μελέτη του εαυτού και με την αλλαγή του συστήματος πεποιθήσεων.

- Προσφέρει τις τεχνικές της ενεργειακής ψυχολογίας για την απελευθέρωση από αρνητικά συναισθήματα και εγκατάσταση θετικών συναισθημάτων.

- Αξιοποιεί τεχνικές για την απελευθέρωση από το παρελθόν, την πίκρα, τον πόνο, το θυμό και την ενοχή.

- Προσφέρει αλήθειες για την απελευθέρωση από άγχος και φόβο και την άγνοια που τα δημιουργεί.

- Συνδυάζει τις γνώσεις και τις αλήθειες από πολλές πηγές και παραδόσεις σε συνδυασμό με την κβαντική φυσική και τους σύγχρονους δασκάλους, για μια ολοκληρωμένη κοσμολογία.

- Επίσης, μας βοηθάει να εφαρμόσουμε τις αλήθειες αυτές στην καθημερινή μας ζωή, στις σχέσεις και στην εργασία μας.

- Δίνει μεθόδους για την πραγμάτωση στόχων.

- Διδάσκει την αποτελεσματική επικοινωνία στην οικογένεια και αλλού.

- Βοηθάει με την κάθαρση αρνητικών συναισθημάτων.

- Διδάσκει διαλογισμό και τις ανώτερες πνευματικές αλήθειες για την υπέρβαση του εγώ και την φώτιση του νου.

- Αξιοποιεί τα Μαθήματα Θαυμάτων για την απελευθέρωση από τις ψευδαισθήσεις του νου και την σύνδεση με το θείο.

- Ενθαρρύνει την καλλιέργεια των ανθρώπινων αρετών της αγάπης, της αλήθειας, της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της συνέπειας, της κατανόησης και της δημιουργικότητας.

- Προτείνει την υπηρεσία και την προσφορά στο σύνολο σαν τρόπο της εσωτερικής και εξωτερικής αρμονίας.

- Είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία που αποφεύγει ελλείψεις και προβλήματα που δημιουργούνται από πρόχειρες ή μονόπλευρες προσεγγίσεις.

 -Όλα αυτά τα κάνει χωρίς να θυσιάσει βάθος και λεπτομέρεια σε κάθε τομέα.

Το σεμινάριο Αυτογνωσίας έχει δημιουργηθεί και διδάσκεται από το 1984 από τον Ρόμπερτ Ηλία Νατζέμυ, συγγραφέα 39 βιβλίων. Μερικά από τα βιβλία αποτελούν μέρος του σεμιναρίου. Τα μαθήματα συντονίζονται από συντονιστές εκπαιδευμένους από τον Ρόμπερτ προσωπικά.

Είναι πολύ πιθανόν, ότι δεν υπάρχει άλλο σεμινάριο στην Ευρώπη, ίσως, σε όλο τον κόσμο, με ένα τόσο σφαιρικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξέλιξης, εναρμόνισης και ευτυχίας.

Ο Ρόμπερτ Ηλίας Νατζέμυ περιγράφει την ύλη του σεμιναρίου (24 λεπτα)  :


ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ TA ΘEMATA 
ΠOY ANAΛYONTAI ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ EINAI:

Θέμα 1.> ΣΩMATIKH APMONIA

Αποτελείται από 3 εβδομαδιαίες συναντήσεις και ένα εντατικό σεμινάριο Σαββατοκύριακου. Προσφέρει μια εισαγωγή στις σωματικές ασκήσεις, στις τεχνικές της αναπνοής και της χαλάρωσης καθώς και οδηγίες για υγιεινή διατροφή και νηστεία. Eπίσης, διδάσκονται τεχνικές αυτοθεραπείας. 

1. Τεχνικές που διορθώνουν και δυναμώνουν τη δομή και τη στάση του σώματος.

2. Οδηγίες για την Υγιεινή Διατροφή.

3. Τεχνικές που δυναμώνουν και ισορροπούν τη ροή της ενέργειας.

5. Τεχνικές βαθιάς χαλάρωσης για την απελευθέρωση του νευρικού στρες και για την αυτοϊαση.

Θέμα 2 > ΣYΓKINHΣIAKH APMONIA

οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να αναλύουν την πηγή των συναισθημάτων, πεποιθήσεων, προγραμματισμών, προσκολλήσεων, απεχθειών, φόβων και προσδοκιών, ώστε να μπορέσουν να απελευθερωθούν από αυτά και να αναπτύξουν αρμονία με τον εαυτό τους και με τους άλλους. 48 εβδομαδιαίες συναντήσεις. Oι περισσότεροι από αυτούς που συμμετείχαν βρήκαν ότι είναι μια πολύ διαφωτιστική και απελευθερωτική εμπειρία. (Γίνονται και 2 εντατικές μέρες εργασίας Σαββατοκύριακα). 

1. Ο ρόλος των συναισθημάτων στη ζωή μας.

2. Τεχνικές για την αντικειμενική παρατήρηση των συναισθημάτων.

3. Πως δημιουργούμε την πραγματικότητά μας.

4. Τα επτά κέντρα συνειδητότητας.

5. Θεραπεύοντας το Εσωτερικό Παιδί.

6. H απελευθέρωση από προσκολλήσεις.

7. Τα μαθήματα της ζωής.

8. Φωτίζοντας το υποσυνείδητο.

9. Θετικές επιβεβαιώσεις για μια πιο θετική ζωή.

10. H θετική προβολή για αυτομεταμόρφωση.

11. Οι αιτίες και τα αποτελέσματα του Φόβου.

12. Πώς να απελευθερωθούμε από το Φόβο.

13. Άμεση ανακούφιση από αρνητικά συναισθήματα.

14. H χαλάρωση σαν τρόπος εναρμόνισης και αυτομεταμόρφωσης.

15. H γνώση σαν δρόμος απελευθέρωσης από αρνητικά συναισθήματα.

16. Τα εμπόδια στην Αγάπη.

17. Πώς να ανοιγόμαστε στην Αγάπη.

18. H σημασία και ο τρόπος της Αυτοπαραδοχής.

19. Οι πνευματικές δυνατότητες των συντροφικών σχέσεων.

20. H ευτυχία και η εξέλιξη μέσα από την ανιδιοτελή προσφορά.

21. H βελτίωση της συντροφικής σχέσης.

22. H επικοινωνία με τα παιδιά μας.

23. Τα μαθήματα της ζωής.

24. H Εσωτερική Συμφιλίωση.

25. Μέθοδοι της Ενεργειακής Ψυχολογίας.

Θέμα 3 > ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 Eδώ οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να επικοινωνούν πιο ανοιχτά με τους άλλους, με αμοιβαίο σεβασμό και αγάπη, χωρίς να καταπιέζουν τον εαυτό τους ή τους άλλους. Έτσι αναπτύσσεται στους ανθρώπους περισσότερη αρμονία στις σχέσεις με την οικογένειά τους, με τους φίλους τους, με τους συναδέλφους τους και το περιβάλλον τους. 5 εβδομαδιαίες συναντήσεις.

1. Μία εισαγωγή στο τι είναι η Αποτελεσματική Επικοινωνία.

2. Σε ποιόν ανήκει το πρόβλημα.

3. Προληπτικά και Αντιμετωπιστικά «EΓΩ» μηνύματα.

4. Όταν και οι δυο μας έχουμε το πρόβλημα.

5. H σημασία των Αξιών στη ζωή μας.

6. Αποσαφηνίζοντας τις Αξίες μας.

Θέμα 4 > AYTOΣYΓKENTPΩΣH - ΔIAΛOΓIΣMOΣ ή ΣYΓKENTPΩNONTAΣ THN ENEPΓEIA TOY NOY
Προσφέρονται τεχνικές για να ησυχάζει ο νους και να μαθαίνει κάποιος να συγκεντρώνεται χωρίς να αποσπάται. Mε τον καιρό μαθαίνουμε πως να υπερβαίνουμε τον νου και να βιώνουμε τη βαθιά εσωτερική γαλήνη της εσώτερης ύπαρξής μας. O διαλογισμός γίνεται τότε ένας τρόπος για να εκφράσουμε δημιουργικά το κρυμμένο δυναμικό που βρίσκεται μέσα μας και δεν έχει αναπτυχθεί . 11 συναντήσεις.

1. Εισαγωγή στη συγκέντρωση – Πρακτικές λεπτομέρειες.

2. Μερικές από τις ωφέλειες του Διαλογισμού.

3. H Βιοενέργεια, η Αυτοσυγκέντρωση και η Εξέλιξη.

4. O ρόλος της ηθικής στη εξέλιξη.

5. H πνευματική διάκριση.

6. Οι δρόμοι του Ήχου και του Φωτός.

7. H αφοσίωση στο Θεό.

8. Σεξ, Έρωτας και Αγάπη στην πνευματική εξέλιξη.

9. O ρόλος της πειθαρχίας στην πνευματική προσπάθεια.

10. O έλεγχος του σώματος, της ενέργειας και των αισθήσεων.

11. O Διαλογισμός και η θεραπεία της κοινωνίας.

Θέμα 5 > ΠPAKTIKH ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΦIΛOΣOΦIA
Βασικές έννοιες που, όταν τις χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινή μας ζωή, μας βοηθούν να καταλάβουμε τα γεγονότα και τις καταστάσεις γύρω μας σαν μέρη μιας ενιαίας παγκόσμιας διαδικασίας. Aρχίζουμε να καταλαβαίνουμε το ρόλο μας στη ζωή και τη σχέση μας με τη φύση και το Θεό. H ζωή αποκτάει ένα βαθύτερο νόημα καθώς μαθαίνουμε ότι όλοι έχουμε ένα συγκεκριμένο σκοπό εδώ, πάνω στη γη. 

1. O σκοπός της ζωής.

2. H σχέση ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο.

3. Τα χονδροειδή και τα λεπτά σώματα του ανθρώπου.

4. H άγνοια, η Ταύτιση και η Φώτιση.

5. H αιτία του ανθρώπινου πόνου.

6. O νόμος του Κάρμα.

7. Μοίρα και ελεύθερη βούληση.

8. Πειθαρχία, αφοσίωση και γνώση.

9. H φύση του κόσμου.

10. H ανθρώπινη εξέλιξη.

11. Εμπόδια στην ανάπτυξη.

12. H γνώση του εαυτού.

13. Οι διάφοροι δρόμοι προς το Ένα.

Θέμα 6 > ΞEΠEPNΩΝΤΑΣTO ΦΟΒΟ ΤΟΥ ΘANATOΥ
μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι είμαστε αθάνατες ψυχές που ποτέ δεν μπορούν να πάψουν να ζουν. Mαθαίνουμε τι γίνεται μετά την αποχώρησή μας από το υλικό σώμα και πώς μπορούμε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι γι' αυτό το γεγονός, οποτεδήποτε κι αν αυτό συμβεί. Mαθαίνουμε ακόμα, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε άλλους να εγκαταλείψουν το σώμα τους πιο ειρηνικά και με μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. 

1. Τι συμβαίνει μετά τον θάνατο.

2. Το περιβάλλον μετά τον θάνατο.

3. Πώς να είμαστε έτοιμοι για την αποχώριση όποτε κι αν έρθει.

4. Βοηθώντας τους άλλους να αντιμετωπίσουν τον θάνατο.

5. Αντιμετωπίζοντας τον θάνατο των αγαπημένων


Ο Ρόμπερτ Ηλίας Νατζέμυ περιγράφει τις θεωρητικές βάσεις του σεμιναρίου (54 λεπτα) :

θέλετε περισσότερες πληροφορίες;


Γνωρίστε τον υπέροχο δρόμο της Αυτογνωσίας 

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΡΟΜΠΕΡΤ ΗΛΙΑ ΝΑΤΖΕΜΥ 

Δία ζώσης & διαδικτυακές ομάδες


Κάθε Σεπτέβρη και Ιανουάριο ξεκινάει μια ομάδα Αυτογνωσίας όπου θα εκπαιδευτούμε στο πρώτο έτος του προγράμματος Αυτογνωσίας του Ρόμπερτ Ηλία Νατζέμυ.

Το πρώτο έτος του προγράμματος αποτελεί μια ισχυρή βάση γνωριμίας με τους εσωτερικούς μηχανισμούς που επηρεάζουν την καθημερινή μας ευτυχία και λειτουργία και προσφέρει γνώση που θα μας ενδυναμώνει για μια ζωή.
Θα παρακολουθούμε ένα βίντεο την εβδομάδα και στην ομάδα θα αναλύσουμε πως μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτά που μάθαμε στην καθημερινότητα μας.

Το πρόγραμμα Αυτογνωσίας του Ρόμπερτ Ηλία Νατζέμυ διδάσκεται στην Ελλάδα από τον Ρόμπερτ Ηλία Νατζέμυ από το 1984. . Είναι το πληρέστερο πρόγραμμα ολιστικής αρμονίας που προσφέρεται στα Ελληνικά (αλλά και στα αγγλικά) και παραδίδεται με ασφάλεια και υπευθυνότητα από το 1984.

Αν είναι η στιγμή για εσάς, αυτό το φθινόπωρο, να δοκιμάσετε έναν σίγουρο δρόμο που αποδεδειγμένα και με ασφάλεια θα διευκολύνει την εξελικτική σας πορεία προς την γνωριμία με τον αληθινό σας εαυτό και τις δυνατότητες του, με χαρά σας περιμένω να γνωριστούμε και να διερευνήσουμε μαζί τις ανάγκες σας και τις δυνατότητες που προσφέρονται.

* Η Ακαδημία της Καρδιάς είναι νομικά και οικονομικά ανεξάρτητη και δεν σχετίζεται με την Αρμονική Ζωή
** Ο Κων/νος Γράψας είναι αρχιτέκτων μηχανικός πανεπ. Cambridge, εκπαιδευτής HeartMath, σύμβουλος ψυχοσωματικής αρμονίας, practicioner νευρογλωσσικού προγραμματισμου, εκπαιδευτής αυτογνωσιακής γιόγκα, συντονιστής της Αρμονικής Ζωής (με εκπαιδευτή τον Ρ. Η. Νανζέμυ) και συμμετέχει στο πρόγραμμα συνθετικής ψυχοθεραπείας «Αλυπίας Τέχνη» του πανεπιστημίου Βόλου. Ιδρυτής της Ακαδημίας της Καρδιάς από όπου προσφέρει τη γνώση που αποκτά στην δική του πορεία απελευθέρωσης. 


θέλετε περισσότερες πληροφορίες;