ετος 3 μαθ 2 / διαλογισμος

ετος 3 μαθ 3 / διαλογισμος 

ετος 5 / μαθ.3 / sedona 

sedona για απελευθέρωση συναισθήματος

ετος 5 / μαθ.5 / sedona -ho'oponopono

sedona για εσωτερική καθοδήγηση

τρεις πόρτες

συντονιστές / αναδρομή


σύνθετη άσκηση