ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

'Εξισορρόπηση γονεϊκού στρες

εμβάθυνση σύνδεσης και επικοινωνίας στην οικογένεια' 

Ένα εργαστήριο σχεδιασμένο για γονείς που περιλαμβάνει πρακτικά εργαλεία και βιωματικές ασκήσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων για κάθε γονέα και τα μέλη της οικογένειας του.

Προσφέρει αποτελεσματικές τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τη στιγμή που υπάρχει η ανάγκη ώστε να ανταποκρίνεται κάθε γονέας με τον καλύτερο τρόπο στις απαιτητικές καταστάσεις στην οικογένεια του.

Μαθαίνουμε πως διαχειριζόμαστε τη συναισθηματική μας δυσφορία, πως επιτυγχάνουμε την εσωτερική μας ισορροπία, πως αυξάνουμε την ατομική μας ανθεκτικότητα και τη διαύγεια εγκεφάλου ώστε ώστε να απολαμβάνουμε το γονεϊκό μας ρόλο και να είμαστε οι γονείς που θέλουμε να είμαστε..

Πρώτη Ενότητα: 

Καλλιεργώντας Ασφάλεια & Σύνδεση

Καθώς ο κόσμος γίνεται όλο και πιο πολύπλοκος και γεμάτος αβεβαιότητα, η ανάγκη να καλλιεργήσουμε ένα χώρο ασφάλειας και σύνδεσης στο σπίτι μας γίνεται όλο και περισσότερο απαραίτητη καθώς αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενδυνάμωση όχι μόνο της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών αλλά και τη βελτίωση της σχέσης μας μαζί τους. 

 Αυτός είναι ένας από τους σημαντικότερους ρόλους μας ως γονείς. 

Παρόλα αυτά, αρκετές φορές, το καθημερινό στρες και η πίεση επηρεάζουν αρνητικά τον τρόπο που ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της στιγμής μειώνοντας τα αποθέματα της ενέργειάς μας και την ικανότητα μας να ανταποκρινόμαστε με τον βέλτιστο τρόπο. 

Στην πρώτη ενότητα θα μάθουμε να εντοπίζουμε τις καθημερινές στιγμές διαρροής και ανάκτησης της ενέργειας μας, να μετακινούμαστε  από την την αρνητική αυτοκριτική στην επιείκεια και θα γνωρίσουμε τη βασική τεχνική της Ακαδημίας της Καρδιάς. Θα αποκτήσουμε δεξιότητες αυτορρύθμισης και σύνδεσης με την οικογένεια μας. 

Δεύτερη Ενότητα:

Αναπτύσσοντας Συναισθηματική Επίγνωση & ικανότητα αυτορρύθμισης

Τι σημαίνει στρες στην οικογένεια; 

Είναι οι στιγμές εκείνες:

- που εκφράζονται έντονα συναισθήματα δυσφορίας ή θυμού, 

- που αισθανόμαστε αδύναμοι και συγχυσμένοι σωματικά και ψυχικά και βιώνουμε διαμάχες και δυσκολίες στην επικοινωνία, 

- που εμφανίζονται ανεπιθύμητες συμπεριφορές που δημιουργούν ένταση και χάνεται το αίσθημα ενότητας.

- που χάνεται ξαφνικά και απρόσμενα η ζεστή ατμόσφαιρα κατανόησης και αλληλοσυμπαράστασης που με τόση φροντίδα καλλιεργούμε καθημερινά, μέσα από την καρδιά μας. 

Και τότε αναρωτιόμαστε αν ποτέ θα τα καταφέρουμε ...

ή αν έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε οι γονείς που ονειρευόμαστε.

Μαθαίνοντας να διακρίνουμε τα στρεσογόνα ερεθίσματα και να ανταποκρινόμαστε σε αυτά με συνειδητό, θετικό και δημιουργικό τρόπο, αποκτούμε τη δυνατότητα: 

- να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να αναγνωρίζουν τα δύσκολα συναισθήματα τους και 

- να αποκτήσουν δεξιότητες συναισθηματικής επίγνωσης και σταθερότητας.

Στη δεύτερη ενότητα θα μιλήσουμε:

- για την ιδέα της αυτορρύθμισης. 

- για τρόπους που μας βοηθούν να σχετιζόμαστε με τα έντονα συναισθήματα μας και 

- θα μάθουμε δύο ακόμη τεχνικές της Ακαδημίας της Καρδιάς.

Θα μάθουμε να προβλέπουμε και να αναγνωρίζουμε έγκαιρα τις στιγμές που το παιδί χρειάζεται. βοήθεια όταν έρχεται σε επαφή με τα δύσκολα συναισθήματα του. 

Τρίτη Ενότητα:

Κατευνάζοντας τη σύγκρουση με συνεκτική επικοινωνία 

Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι μια βασική για τον σύγχρονο άνθρωπο δεξιότητα, την οποία όμως οι περισσότεροι δεν έχουμε διδαχθεί. 

Μέσω της συνεκτικής επικοινωνίας δημιουργούμε τον ασφαλή εκείνο χώρο που μας επιτρέπει να μοιραζόμαστε τις σκέψεις και τα συναισθήματα μας, να συνυπάρχουμε και να συνεργαζόμαστε αρμονικά, διευθετώντας με το βέλτιστο δυνατό τρόπο τα θέματα που μας απασχολούν. 

Στην τρίτη ενότητα θα μάθουμε την τεχνική της συνεκτικής επικοινωνίας. και θα διερευνήσουμε την εφαρμογή της σε πρακτικά θέματα που αναδύονται εντός της οικογένειας. 

Τέταρτη Ενότητα:

Διευρύνοντας τον διαισθητικό σου εαυτό 


Η γονεικότητα απαιτεί τη λήψη δεκάδων άμεσων, καθημερινών και συχνών αποφάσεων. Πως όμως μπορούμε να διακρίνουμε μεταξύ των εκατοντάδων πιθανών συμβουλών και θεωριών που μας κατακλύζουν την πιο κατάλληλη; Πως παίρνουμε τη σωστή απόφαση για το παιδί μας και την οικογένεια μας; 

Καλλιεργώντας και ερχόμενοι σε επαφή με την διαισθητική μας νοημοσύνη, 

- αποκτούμε .πρόσβαση στο εσωτερικό μας σύστημα.πλοήγησης και εσωτερικής καθοδήγησης. και

- ανακαλύπτουμε ένα νέο τρόπο λήψης αποφάσεων που είναι σε ευθυγράμμιση με τον αυθεντικό μας εαυτό. .

Στην τέταρτη ενότητα θα μάθουμε την τελευταία τεχνική της Ακαδημίας της καρδιάς σε αυτό το πρόγραμμα, που μας βοηθά:

- στην επίλυση των καθημερινών προβλημάτων, 

- στην αντιμετώπιση διενέξεων και 

- στη σύνδεση με τη διαισθητική μας νοημοσύνη.

Η σύνδεση αυτή μας οδηγεί σε επαφή με την εσωτερική μας σοφία και νοημοσύνη που μας βοηθά να μετουσιώνουμε με ευκολία τις συγκρούσεις, τα εμπόδια και τα λάθη μας, σε ευκαιρίες για προσωπική ανέλιξη.

Η ενότητα αυτή μας βοηθά να συντονιζόμαστε με τις ποιότητες της καρδιάς μας, να συνδεόμαστε με το διαισθητικό εαυτό μας και να παίρνουμε αποφάσεις με μεγαλύτερη ευκολία και διαύγεια.

Περιγραφή ενοτήτων

Μέρος 1: Καλλιεργώντας ασφάλεια και σύνδεση

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & μια γενική εικόνα
Κεφάλαιο 2: Από την έλλειψη στην πληρότητα
Κεφάλαιο 3: Η τεχνική της Καρδιακής Αναπνοής
Κεφάλαιο 4: Από την αυτοκριτική στην αυτοαποδοχή
Κεφάλαιο 5: Πως καλλιεργείς την ασφάλεια και τη σύνδεση στην οικογένεια;

Μέρος 2: Δημιουργία συναισθηματικής επίγνωσης και αυτορρύθμισης

Κεφάλαιο 6: Στρες, αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων
Κεφάλαιο 7: Έντονα συναισθήματα
Κεφάλαιο 8: Η τεχνική της Άμεσης Συνοχής

Μέρος 3: Αποκλιμάκωση συγκρούσεων με συνεκτική επικοινωνία

Κεφάλαιο 9: Η τεχνική της Συνεκτικής Επικοινωνίας
Κεφάλαιο 10: Επίλυση συγκρούσεων με εμβάθυνση επικοινωνίας
Κεφάλαιο 11: Εναλλακτικοί τρόποι προσέγγισης

Μέρος 4: Διευρύνοντας το διαισθητικό σου εαυτό

Κεφάλαιο 12: Ανακαλύπτοντας την δική σου αυθεντική γονεική προσέγγιση
Κεφάλαιο 13: Η τεχνική του παγώματος της εικόνας
Κεφάλαιο 14: Ο διαισθητικός εαυτός
Κεφάλαιο 15: Ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη 


Υλοποίηση για την Ακαδημία της Καρδιάς:
Κων/νος Γράψας, Ελευθερία Ρουσάκη, Σοφία Ταναίνη (2023)

εκδήλωση ενδιαφέροντος