ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ


Εξισορρόπηση γονεϊκού στρες

-
επικοινωνία και σύνδεση στην οικογένεια

Ενότητες προγράμματος


Μέρος 1: Καλλιεργώντας ασφάλεια και σύνδεση 

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & μια γενική εικόνα 
Κεφάλαιο 2: Από την έλλειψη στην πληρότητα
Κεφάλαιο 3: Η τεχνική της Καρδιακής Αναπνοής
Κεφάλαιο 4: Από την αυτοκριτική στην αυτοαποδοχή
Κεφάλαιο 5: Πως καλλιεργείς την ασφάλεια και τη σύνδεση στην οικογένεια;

Μέρος 2: Δημιουργία συναισθηματικής επίγνωσης και αυτορρύθμισης

Κεφάλαιο 6: Στρες, αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων
Κεφάλαιο 7: Έντονα συναισθήματα
Κεφάλαιο 8: Η τεχνική της Άμεσης Συνοχής

Μέρος 3: Αποκλιμάκωση συγκρούσεων με συνεκτική επικοινωνία

Κεφάλαιο 9: Η τεχνική της Συνεκτικής Επικοινωνίας
Κεφάλαιο 10: Επίλυση συγκρούσεων με εμβάθυνση επικοινωνίας 
Κεφάλαιο 11: Εναλλακτικοί τρόποι προσέγγισης

Μέρος 4: Διευρύνοντας το διαισθητικό σου εαυτό

Κεφάλαιο 12: Ανακαλύπτοντας την δική σου αυθεντική γονεική προσέγγιση 
Κεφάλαιο 13: Η τεχνική του παγώματος της εικόνας
Κεφάλαιο 14: Ο διαισθητικός εαυτός
Κεφάλαιο 15: Ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη 


Συμπληρωματικές πληροφορίες με εύκολους και αποτελεσματικούς τρόπους συναισθηματικής εξισορρόπησης για:
- βρέφη
- παιδιά προσχολικής ηλικίας 
- παιδιά σχολικής ηλικίας
- έφηβους

και επίλυσης διαφωνιών:
- με παιδιά σχολικής ηλικίας 
- με έφηβους
- μεταξύ αδερφιών

.