Κωνσταντίνος 12 δεδομένα της αληθινής μας φύσης

Θεραπευτικός κώδικας για υγεία
(η άσκηση αρχίζει στο 21')

Ασκήσου με τους οδηγούς αναπνοής

για εξισορρόπηση Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος

Επέλεξε την ταχύτητα που σου ταιριάζει
&
ανάπνευσε ακολουθώντας τη μπίλια
 μπίλια ανοδική = εισπνοή / μπίλια καθοδική = εκπνοή


2'' εισπνοή - 2'' εκπνοή

3'' εισπνοή -3'' εκπνοή

4'' εισπνοή - 4'' εκπνοή 

5'' εισπνοή - 5'' εκπνοή

6'' εισπνοή - 6'' εκπνοή 

7'' εισπνοή - 7'' εκπνοή

8'' εισπνοή - 8'' εκπνοή