πρόγραμμα 'Εκπαίδευση Καρδιάς'

2023-06-12

πρόγραμμα ενίσχυσης για εκπαιδευτικούς

Η Ακαδημία της Καρδιάς σε συνεργασία με το σύλλογο εκπαιδευτικών «Αξίες Ζωής» πραγματοποίησε στον νέο χώρο της Ακαδημίας στο Χαλάνδρι, την παρουσίαση της επιστημονικής βάσης του προγράμματος «Εκπαίδευση Καρδιάς». 

Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Καρδιάς» 

Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Καρδιάς» απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να βιώνουν περισσότερη ικανοποίηση και ευεξία στην εργασία τους και επαφή τους με τους μαθητές τους, περισσότερη σύνδεση μαζί τους, περισσότερη ενέργεια και κίνητρο στην καθημερινότητα του σχολείου, μέσα σε ένα πλαίσιο που πολλές φορές δεν ευνοεί τα παραπάνω. 

> Αν είστε εργαζόμενος/η εκπαιδευτικός και αισθάνεστε αποστασιοποιημένος/η από την αξία του ρόλου σας, 

> Αν έχετε ως εκπαιδευτικός απομακρυνθεί από την αληθινή σας ταυτότητα σε μια προσπάθεια προσαρμογής σε πρότυπα και προσδοκίες που δεν ανταποκρίνονται στις προσωπικές σας αξίες και πεποιθήσεις. 

> Αν αισθάνεστε αποσύνδεση από τη διαδικασία της μάθησης και δυσκολεύεστε να επενδύσετε συναισθηματικά στην πρόοδο και την ευημερία των μαθητών σας, 

> Αν η καθημερινή σας τριβή με το σχολείο και τους μαθητές σας αφήνει με ένα αίσθημα έλλειψης ενέργειας, αποθάρρυνσης και αποδυνάμωσης 

> Αν επικεντρώνεστε κυρίως στα ακαδημαϊκά αποτελέσματα, στην μεταφορά πληροφοριών και στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών ενώ αισθάνεστε ελάχιστη συναισθηματική σύνδεση με τους μαθητές σας, δυσκολία να αναπτύξετε σχέσεις μαζί τους, να τους εμπνεύσετε και να τους ενδυναμώσετε αναγνωρίζοντας τις ατομικές τους δυνατότητες, 

> Αν βιώνετε αίσθηση απομόνωσης και αποσύνδεσης από το αληθινό νόημα της εκπαίδευσης, 

> Αν αντιλαμβάνεστε ότι το αρχικό πάθος και αφοσίωση για την εργασία σας τείνουν να αντικατασταθούν από αίσθημα αδιαφορίας ή απάθειας για την εκπαιδευτική διαδικασία και την πρόοδο των μαθητών σας, 

> Αν τα αποτελέσματα της εργασίας σας δεν είναι αυτά που επιθυμείτε και δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας και αυτό επηρεάζει αρνητικά την ψυχολογία και ευεξία σας, 

> Αν μέσα από την εμπειρία άσκησης του λειτουργήματος σας αναδύεται ανασφάλεια για τις διδακτικές σας ικανότητες της αξίας της εργασίας σας, 

> Αν βιώνετε έλλειψη σύνδεσης και απουσία συναισθηματικής συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

> Αν τα παραπάνω επηρεάζουν αρνητικά την αυτοπεποίθησή σας και την ικανότητά σας να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως θα επιθυμούσατε, 

> Αν ποιότητες όπως η ικανοποίηση, σύνδεση, ενέργεια, συλλογικότητα, ευτυχία, ενθουσιασμός, κίνητρο, απουσιάζουν από την επαγγελματική σας εμπειρία ...

Τότε το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Καρδιάς» της Ακαδημίας της Καρδιάς με τη συνεργασία του συλλόγου εκπαιδευτικών «Αξίες Ζωής» είναι αυτό που θα σας εφοδιάσει με τις δεξιότητες εκείνες που θα σας επιτρέψουν να δημιουργήσετε τις συνθήκες ώστε μέσα από την εργασία σας να βιώνετε:

Τα οφέλη της «Εκπαίδευσης Καρδιάς» περιλαμβάνουν: 

1. Αυξημένη μάθηση και απόδοση:
Όταν οι μαθητές αισθάνονται συνδεδεμένοι και υποστηριζόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία, αυξάνεται η δυνατότητά τους για μάθηση και απόδοση. Η συναισθηματική ασφάλεια και η εμπιστοσύνη ενθαρρύνουν τη συμμετοχή, την εξερεύνηση και την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. 

2. Βελτίωση της συμπεριφοράς και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης: 
Ενίσχυση των δεξιοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας των μαθητών. Αυτό συνεπάγεται βελτιωμένη συνεργασία, εμπιστοσύνη και σεβασμός στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών, αλλά και στις σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς. 

3. Ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης και αυτοσυνείδησης:
Βοηθά εκπαιδευτικούς και μαθητές να αναπτύξουν τη συναισθηματική νοημοσύνη τους, την αυτοσυνείδηση και την αυτοαναγνώριση. Αυτό τους επιτρέπει να αναγνωρίζουν, να κατανοούν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους με θετικό τρόπο, ενισχύοντας την ευεξία και την αυτοεκτίμησή τους. 

4. Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτορύθμισης και επίλυσης προβλημάτων:
Ενισχύει τις δεξιότητες εκπαιδευτικών και μαθητών για αυτορύθμιση και επίλυση προβλημάτων. Αυτό συμβάλλει στην ανάπτυξη της αυτονομίας, της ευελιξίας και της αυτοπεποίθησής τους, επιτρέποντάς τους να αντιμετωπίζουν προκλήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους. 

 Βιώστε:

> Σύνδεση, ασφάλεια και εμπιστοσύνη:
μέσω μιας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης στη στάση του εκπαιδευτικού που βασίζεται στην εκμάθηση των δεξιοτήτων αναγνώρισης, κατανόησης και διαχείρισης των συναισθημάτων των μαθητών, καθώς και την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και της επικοινωνίας με τους άλλους.

> Ενεργοποίηση:
οι προκλήσεις της σχολικής πραγματικότητας να αποτελούν ευκαιρίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων και μάθηση. Μετατρέψτε τις καθημερινές αναπόφευκτες δυσκολίες στο σχολείο σε πηγή πνευματικής διέγερσης και ανάπτυξης δημιουργικών μεθόδων και προσεγγίσεων μάθησης, σύνδεσης και αντιμετώπισης των προκλήσεων.

> Ικανοποίηση:
η πρόοδος και η επιτυχία των μαθητών σας να αποτελεί πηγή ικανοποίησης για την εργασία και το ρόλο σας. 

Συνολικά, η «Εκπαίδευση Καρδιάς» δημιουργεί ένα θετικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που ενισχύει την ευημερία και την αυτοεκτίμηση των εκπαιδευτικών, τους βοηθά να αντιμετωπίζουν παραγωγικά τις δυσκολίες και προκλήσεις της καθημερινότητας και ενισχύει έμμεσα την ακαδημαϊκή απόδοση των μαθητών.
Προσφέρει συνθήκες δημιουργικές εμπειριών σύνδεσης, ικανοποίησης και έμπνευσης, επιτρέποντάς στους εκπαιδευτικούς να έχουν μια θετική επίδραση στη ζωή των μαθητών τους. 


Λάβετε πληροφορίες για το πρόγραμμα 'Εκπαίδευση Καρδιάς'