τι είναι η καρδιακή συνοχή

2023-05-11

Η Καρδιακή Συνοχή αναφέρεται σε μια κατάσταση στην οποία ο ρυθμός της καρδιάς γίνεται πιο τακτικός, αρμονικός και ισορροπημένος. Αυτή η κατάσταση χαρακτηρίζεται από ένα ομαλό και ομοιόμορφο μοτίβο στη μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού (HRV), το οποίο αντανακλά τις αλλαγές παλμού σε παλμό στον καρδιακό ρυθμό.

Η Καρδιακή Συνοχή συνδέεται με μια σειρά θετικών φυσιολογικών και ψυχολογικών επιδράσεων, συμπεριλαμβανομένου του μειωμένου στρες, της βελτιωμένης ανοσοποιητικής λειτουργίας, της αυξημένης γνωστικής απόδοσης και της ενισχυμένης συναισθηματικής ρύθμισης.

Θεωρείται ότι είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ της καρδιάς, του εγκεφάλου και άλλων σωματικών συστημάτων, τα οποία συνεργάζονται για να διατηρήσουν μια κατάσταση βέλτιστης λειτουργίας και ισορροπίας.

Η συνοχή της καρδιάς μπορεί να επιτευχθεί μέσω απλών και αποτελεσματικών πρακτικών που εφαρμόζονται:

- για να προετοιμαστούμε για μια κατάσταση ή γεγονός

- για να επαναφέρουμε την ομαλή λειτουργία του οργανισμού όταν αυτό χρειαστεί

- για να διατηρήσουμε την ομαλή λειτουργία του οργανισμού σε βάθος χρόνου

Η επίτευξη ή επαναφορά της καρδιακής συνοχής μπορεί να «πιστοποιείται» από ειδικές συσκευές βιοανάδρασης που συνδέονται με το τηλέφωνο μας και παρέχουν ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο για την αποτελεσματικότητα των ασκήσεων μας.

Το σημαντικό όμως είναι η καθημερινή μας πρακτική (με ολιγόλεπτα διαλείμματα άσκησης) ώστε να γίνει γνώριμη το σώμα αυτή η κατάσταση αρμονικής εσωτερικής ισορροπίας. Έτσι να τείνει μόνο του να επανέρχεται τη στιγμή που οι καταστάσεις της καθημερινότητας ή οι εσωτερίκευση στρεσογόνες σκέψεις το αποσυντονίζουν.

Η πρώτη μας πρακτική (και θεμελιώδης βάση όλων των τεχνικών που θα διδαχτούμε) είναι η Καρδιακή Αναπνοή την οποία εξασκούμε το ελάχιστο 3 φορές την ημέρα για 3 έως 5 λεπτά.

+❤️