*μεγεθύνετε την εικόνα με το τελευταίο κουμπί κάτω δεξιά

Εάν ήδη διαισθάνεσαι ότι
η ιδέα της Ατομικής, Κοινωνικής & Παγκόσμιας συνοχής
περνά και από τη δική σου Καρδιά,

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου για να επικοινωνήσουμε μαζί σου: