Εξισορρόπηση Αυτονόμου Νευρικού Συστήματος με την Αναπνοή
μπίλια ανοδική = εισπνοή / μπίλια καθοδική = εκπνοή


2'' εισπνοή - 2'' εκπνοή

3'' εισπνοή -3'' εκπνοή

4'' εισπνοή - 4'' εκπνοή 

5'' εισπνοή - 5'' εκπνοή

6'' εισπνοή - 6'' εκπνοή 

7'' εισπνοή - 7'' εκπνοή