Εξισορρόπηση Αυτονόμου Νευρικού Συστήματος
και άσκηση εστίασης του νου με αναπνοή & οραματισμό
μπίλια ανοδική = εισπνοή / μπίλια καθοδική = εκπνοή

ΟΔΗΓΕΙΕΣ (video)


Επέλεξε την ταχύτητα που σου ταιριάζει
&
ανάπνευσε ακολουθώντας τη μπίλια
(πάνω κίνηση > εισπνοή / κάτω κίνηση > εκπνοή)

2'' εισπνοή - 2'' εκπνοή

3'' εισπνοή -3'' εκπνοή

4'' εισπνοή - 4'' εκπνοή 

5'' εισπνοή - 5'' εκπνοή

6'' εισπνοή - 6'' εκπνοή 

7'' εισπνοή - 7'' εκπνοή

8'' εισπνοή - 8'' εκπνοή