**1. Μια περιγραφή που να διεγείρει την περιέργεια του πιθανού πελάτη μου ώστε να δηλώσει συμμετοχή:**

Είσαι έτοιμος να ανακαλύψεις πώς μπορείς να δημιουργήσεις και να διατηρήσεις τη συνοχή στη ζωή σου, ακόμη και στις πιο άγχεια και πιεστικές στιγμές; Ελάτε να μάθετε τις τεχνικές αυτορρύθμισης που θα σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε το στρες και να δημιουργήσετε έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής.


**2. Ποιες πιθανές ερωτήσεις μπορεί να απαντηθούν αν κάποιος παρακολουθήσει αυτό το εργαστήριο:**

- Πώς μπορώ να διαχειριστώ καλύτερα το στρες και τις πιέσεις της καθημερινής μου ζωής;- Ποιες είναι οι βασικές στρατηγικές αυτορρύθμισης και πώς μπορώ να τις εφαρμόσω στην πράξη;- Ποια είναι η σημασία της προετοιμασίας και πώς μπορώ να την ενσωματώσω στην καθημερινή μου ζωή;

**3. Τι παραδείγματα ζωής μπορώ να φέρω που να είναι κίνητρο ώστε κάποιος να έρθει στο εργαστήρι αυτό:**

Ένα παράδειγμα ζωής που μπορεί να είναι κίνητρο για να έρθει κάποιος είναι η επιθυμία να αντιμετωπίσει καλύτερα το στρες και τις πιέσεις στην εργασία, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.

**4. Τι τύποι ανθρώπων μπορεί να ωφεληθούν από το εργαστήριο αυτό; Δώσε παραδείγματα:**

Οι εργαζόμενοι που αντιμετωπίζουν υψηλό επίπεδο στρες στην εργασία τους, οι φοιτητές που αντιμετωπίζουν πίεση από τις σπουδές τους, και όσοι επιθυμούν να βελτιώσουν την ανθεκτικότητά τους στις πιέσεις της καθημερινής ζωής τους.

**5. Τι οφέλη θα έχει οποίος το παρακολουθήσει:**

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν ένα αίσθημα αυτοεπίγνωσης και αυτοελέγχου, βελτιώνοντας την καθημερινή τους ποιότητα ζωής. Επιπλέον, θα μάθουν πρακτικές προσεγγίσεις για τη διαχείριση του στρες και τη διατήρηση μιας ισορροπημένης και συνειδητής ζωής.