Θα οργανώσω ένα εργαστήριο και η περίληψη είναι αυτή: …….


Μπορείς να φτιάξεις ένα κείμενο με τις εξής διακριτές παραγράφους:

1. Μια περιγραφή που να διεγείρει την περιέργεια του πιθανού πελάτη μου ώστε να δηλώσει συμμετοχή;

2. Ποιες πιθανές ερωτήσεις μπορεί να απαντηθούν αν κάποιος παρακολουθήσει αυτό το εργαστήριο;

3. Τι παραδείγματα ζωής μπορώ να φέρω που να είναι κίνητρο ώστε κάποιος να έρθει στο εργαστήρι αυτό;

4. Τι τύποι ανθρώπων μπορεί να ωφεληθούν από το εργαστήριο αυτό; Δώσε παραδείγματα.

5. Τι οφελη θα έχει οποίος το παρακολουθήσει;