**1. Μια περιγραφή που να διεγείρει την περιέργεια του πιθανού πελάτη μου ώστε να δηλώσει συμμετοχή:**
Είσαι πρόθυμος να ανακαλύψεις τον τρόπο με τον οποίο τα συναισθήματά σου επηρεάζουν τη φυσιολογία και την ανθεκτικότητά σου; Θέλεις να μάθεις πώς να αναγνωρίζεις τις αντιδράσεις σου και πώς να διαχειρίζεσαι αποτελεσματικά το στρες;

**2. Ποιες πιθανές ερωτήσεις μπορεί να απαντηθούν αν κάποιος παρακολουθήσει αυτό το εργαστήριο:**
- Πώς μπορώ να αντιληφθώ τις συναισθηματικές μου αντιδράσεις;- Πώς επηρεάζουν τα συναισθήματα μου την ανθεκτικότητά μου και τη φυσιολογία μου;- Ποιες τεχνικές μπορώ να χρησιμοποιήσω για να διαχειριστώ αποτελεσματικότερα το στρες;

**3. Τι παραδείγματα ζωής μπορώ να φέρω που να είναι κίνητρο ώστε κάποιος να έρθει στο εργαστήρι αυτό:**

- Ιστορίες ανθρώπων που κατάφεραν να αντιμετωπίσουν το στρες και να βελτιώσουν την ανθεκτικότητά τους μέσω της κατανόησης των συναισθηματικών τους αντιδράσεων.- Παραδείγματα επαγγελματιών που επωφελήθηκαν από την εφαρμογή του Διαγράμματος Διαρροής προς Ανάκτηση Ενέργειας στην καθημερινή τους ζωή.

**4. Τι τύποι ανθρώπων μπορεί να ωφεληθούν από το εργαστήριο αυτό; Δώσε παραδείγματα:**

Το εργαστήριο αυτό είναι κατάλληλο για όλους όσους επιθυμούν να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ συναισθημάτων και φυσιολογίας και να βελτιώσουν τη διαχείριση του στρες. Μπορούν να είναι επαγγελματίες, φοιτητές, γονείς, αθλητές ή οποιοσδήποτε επιθυμεί να αναπτύξει πιο υγιείς συναισθηματικές αντιδράσεις και να βελτιώσει την ανθεκτικότητά του στο στρες.


**5. Τι οφέλη θα έχει οποίος το παρακολουθήσει:**

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση των συναισθηματικών τους αντιδράσεων και της επίδρασής τους στη φυσιολογία τους. Θα μάθουν πρακτικές τεχνικές για να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το στρες και να βελτιώνουν την ανθεκτικότητά τους σε απαιτητικές καταστάσεις.