πιστοποιημένη εκπαίδευση HeartWorks Experience
Ακαδημία της Καρδιάς

Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα

χρόνος 6.57' - Ας φτιάξουμε μαζί την εκπαίδευση σου σύμφωνα με τις ανάγκες σου

Σκοπός: να γνωρίσουμε πως το Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα επηρεάζει την λειτουργία μας

Το video μεγαλώνει με κλικ στο εικονίδιο κάτω δεξιά

πληροφορία β' επιπέδου: η επίδραση του ΑΝΣ στην καρδιά, τον εγκέφαλο & το σώμα