η συνεδρία μου

Κρατώντας σημειώσεις από τις εντυπώσεις, ιδέες, συνειδητοποιήσεις και συναισθήματα που βιώσαμε στη συνεδρία μας, αμέσως μετά την λήξη της , βοηθά να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη και να κρατήσετε στη συνείδησή μας όλα όσα έχουν πρόσφατα αναδυθεί.

Παράλληλα βοηθά εμάς να εστιάσουμε στην εργασία μαζί σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Παρακαλώ συμπληρώστε όσο περισσότερα από τα πεδία είναι εύκολο για εσάς

(μόνο δύο πεδία είναι υποχρεωτικά).