πιστοποιημένη εκπαίδευση HeartWorks Experience
Ακαδημία της Καρδιάς

εισαγωγή


Πάρε λίγο χρόνο για τον εαυτό σου. Αν είσαι στο κινητό χρησιμοποίησε ακουστικά (διάρκεια 2.30 λεπτά).
Στη συνέχεια προχώρησε στο επόμενο, που (διάρκεια 7.30 λεπτά)
 Κωνσταντίνος


Το video μεγαλώνει με κλικ στο εικονίδιο κάτω δεξιά