πρωί  -1. Εισαγωγή στη Σαντάνα ενός Γιόγκικου Τρόπου Ζωής από τη Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι, https://youtu.be/lYmvIPmMzMk

[Διάρκεια: 04.20 λεπτά]


1. Εισαγωγή στη Σαντάνα ενός Γιόγκικου Τρόπου Ζωής από τη Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι, https://youtu.be/lYmvIPmMzMk 


1. Mάντρα Σάντανα [θεωρία & πρακτική]: για να δημιουργήσετε μια θετική διάθεση και να αυξήσετε την ενέργειά σας στην αρχή της ημέρας, https://youtu.be/UEJjwSceWYw 


2. Σατκάρμας [θεωρία & κατευθυντήριες γραμμές]: οι έξι επιστημονικές τεχνικές γιόγκα για τον εξαγνισμότου φυσικού σώματος, την απομάκρυνση διαταραχών από διαφορετικά όργανα και τη βελτίωση του μεταβολισμού, https://youtu.be/ev2K1R9R188 


3. Σάντανα για έναν Γιογκικό Τρόπο Ζωής [θεωρία & πρακτική]: παρουσιάζει τα τεράστια οφέλη που αποκομίζει κάποιος σε όλες τις πτυχές της ζωής του εφαρμόζοντας την κάψουλα Σάντανα του Γιογκικού Τρόπου Ζωής, https://youtu.be/ahEwG51EZoQ 


4. Γιογκική Διατροφή [θεωρία και οδηγίες]: Η σημασία της διατροφής για σωματική, νοητική, συναισθηματική και πνευματική υγεία, https://youtu.be/WmxDw4P8N2s 


5. Grih - Πρωινή Σέβα Γιόγκα [θεωρία], https://youtu.be/lbkUwFDZIzU


6 . Κηπουρική και επαφή με τη φύση [θεωρία & οδηγίες]: σύνδεση με τη γη και συντονισμός με τη μητέρα φύση, https://youtu.be/1lA7dTWI9hQ 

απόγευμα
1. Πρακτική χαλάρωσης Παρατεταμένη Σαβάσανα [θεωρία και πράξη], https://youtu.be/jBMZVUyEQZo 

2. Πρακτική χαλάρωσης Σαβάσανα με περιφορά της συνειδητότητας [θεωρία και πρακτική], https://youtu.be/LBq05zhQf6I 

3. Πρακτική χαλάρωσης Γιόγκα Νίντρα του συστήματος Σατυανάντα [θεωρία και πρακτική], https://youtu.be/45rpajSvLDg 

βράδυ
1. Το Μαχαμριτουντζέγια Μάντρα απαγγέλλεται 108 φορές με Χάβαν (τελετή της φωτιάς) [πρακτική]: Απαγγέλλοντας αυτό το ισχυρό μάντρα, δημιουργούνται θετικές δονήσεις που προστατεύουν, θεραπεύουν και απομακρύνουν τις δυσκολίες και αναζωογονούν ολόκληρο το φυσικό σώμα, τον νου και την ψυχή. Το Χάβαν έχει μια μεγάλη δύναμη να εξαγνίζει κάθε άτομο και το περιβάλλον γύρω του, οδηγώντας σε έναν ισορροπημένο εξωτερικό και εσωτερικό κόσμο, https://youtu.be/UMfm_Vwea58 

2. Τζάπα: Επανάληψη του Μάντρα [θεωρία, οδηγίες και οφέλη], https://youtu.be/uTa9nY5bYXI 

3. Πρακτική Διαλογισμού Ατζάπα Τζάπα [θεωρία και πρακτική], https://youtu.be/M3qYlfkxiMs 

4. Πρακτική Διαλογισμού Άνταρ Μόουνα [θεωρία και πρακτική], https://youtu.be/FY3UmRzLgic 

5. Πρακτική Διαλογισμού Ανασκόπηση της Ημέρας [θεωρία και πρακτική], https://youtu.be/LJMPGGQS3lk 

6. Η Αρχή ΣΟΥΑΝ: ένα εργαλείο αυτοβελτίωσης για την ενίσχυση της προσωπικότητας, της στάσης, της συμπεριφοράς, των προτύπων σκέψης και των σχέσεων με τον εαυτό μας και τους άλλους και για την επίτευξη των στόχων στη ζωή [θεωρία και πρακτική], https://youtu.be/oTt4gGtaVQE 

7. Πρακτική διαλογισμού Πρατιπάκσα Μπάβανα: Μια αρχαία πρακτική που εισήγαγε ο σοφός Πατάντζαλι για να επιθέσει θετικές σκέψεις, στάσεις και θετικά συναισθήματα σε οτιδήποτε αρνητικό[θεωρία και πρακτική], https://youtu.be/_rKxzDz0UHs 

Όλη την Ημέρα - Τα Γιογκικά Γιάμα και Νιγιάμα & η Πρόκληση του Νιράντζαν – 

1. Εισαγωγή στα Πέντε Γιογκικά Γιάμα & Νιγιάμα & το πρώτο ζευγάρι: Μάνα Πρασάντ (ευτυχία) και Τζάπα (επανάληψη μάντρα) [θεωρία & οδηγίες], https://youtu.be/AWeXVsfVnfM 

2. Σάουτσα (Αγνότητα) και Σβάστυα (Υγεία) [θεωρία & οδηγίες], https://youtu.be/2Ofd71YI3a0 

3. Σαντόσα (Εσωτερική Ικανοποίηση) και Aπαρίγκραχα (Μη Κτητικότητα) [θεωρία και οδηγίες], https://youtu.be/dyNXRqtz0Pw 

4. Kσάμα (Συγχώρεση) και Nαμασκάρα (Ταπεινότητα) [θεωρία & οδηγίες και πρακτική διαλογισμού για τη συγχώρεση από τη Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι], https://youtu.be/FzeMwl6qQpc 

5. Ντάντι (αυτοπεριορισμός) και Ιντρίγια Νίγκραχα (εγκράτεια των αισθήσεων) [θεωρία & οδηγίες], https://youtu.be/Sb46iEvM6As 

6. Η Πρόκληση του Νιράντζαν: Πώς να είναι κανείς ευτυχισμένος χωρίς αιτία, πώς να επιτύχει ειρήνη και ικανοποίηση στη ζωή, https://youtu.be/DGJ3eOIzAwQ