Αυτογνωσία - 6ος χρόνος - μάθημα 06
τα χρήματα

Σελ. 10, 12, 13

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ – 6

ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΙΝ ΜΑΘΗΜΑ 6_06

Μάθημα 06

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Πως να αντιληφθούμε τα χρήματα;

2. Πως να αλλάξουμε μια πεποίθηση;

3. Ποια είναι η ψυχολογία του δεν υπάρχουν αρκετά;

4. Πως να την αλλάξουμε;

οραματισμός;

κείμενο: