Αυτογνωσία - 1ος χρόνος - μάθημα 08 (10)
Πεποιθήσεις που περιορίζουν

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Πεποιθήσεις που Περιορίζουν

Μάθημα Αυτογνωσίας Πρώτου χρόνου νο 8

https://youtu.be/m4M0D8iPRs4

η με μουσική https://youtu.be/JOevYtibh2c

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

  1. Ποιες είναι μερικές πεποιθήσεις που περιορίζουν την ευτυχία ή την ηρεμία μας.
  2. Ποιες πεποιθήσεις θέλεις να αλλάξεις;

Αυτογνωσία σελ. ...

τετράδιο εργασίας σελ. ...

.....