Αυτογνωσία - 1ος χρόνος - μάθημα 010 (12)
προσκολλήσεις

Οι Προσκολλήσεις

Μάθημα Αυτογνωσίας Πρώτου χρόνου νο 10 ΠΑΛΙΑ ΛΕΓΟΝΤΑΝ (12)

https://youtu.be/WqlBARY2jf8

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

  1. Ποιες είναι οι κατηγορίες των προσκολλήσεων;
  2. Ποιες είναι οι επιπτώσεις των προσκολλήσεων επάνω μας;
  3. Από ποιες προσκολλήσεις θέλεις να απελευθερωθείς;

Αυτογνωσία σελ. ...

τετράδιο εργασίας σελ. ...

....