Αυτογνωσία - 1ος χρόνος - μάθημα 09 (11)
Κέντρα Συνειδητότητας

Τα Κέντρα Συνειδητότητας

Μάθημα Αυτογνωσίας Πρώτου χρόνου νο 9 ΠΑΛΙΑ ΛΕΓΟΝΤΑΝ (11)

https://youtu.be/5bDPzMjItoQ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

  1. Ποια είναι τα 7 κέντρα συνειδητότητας;
  2. Ποιο ρόλο παίζει η προσκόλληση στην άνοδο της ενέργειας;
  3. Τι σχέση έχουν με την αγάπη;

Αυτογνωσία σελ. ...

τετράδιο εργασίας σελ. ...

....