Αυτογνωσία - 1ος χρόνος - μάθημα 011 (13)
παιδικά βιώματα

Παιδικά Βιώματα

Μάθημα Αυτογνωσίας Πρώτου χρόνου νο 11 ΠΑΛΙΑ ΛΕΓΟΝΤΑΝ (13)

https://youtu.be/66ZveqEZ6Ys

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

  1. Πως επιδρούν τα παιδικά μας βιώματα επάνω μας;
  2. Ποια είναι μερικά από τα λανθασμένα συμπεράσματα που βγάζουμε σαν παιδιά;
  3. Από ποια παιδικά βιώματα θα ήθελες να απελευθερωθείς;

Αυτογνωσία σελ. ...

τετράδιο εργασίας σελ. ...

....